Bescherming van persoonlikke gegevens

Persoonlijke gegevens

Het Bedrijf Freewinshopping verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de koper verstrekte informatie te bewaren, die hij voor het gebruik van bepaalde diensten zou moeten overbrengen. Alle informatie betreffende hem is onderworpen aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. 

 

Deze website en de algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden voldoen aan de Europese verordening d.d. 14 april 2016, Verordening nr.o 2016/679, algemene gegevens beschermingsverordeningen, of RGPD.

 

Als zodanig heeft de gebruiker het recht om de informatie over hem te openen, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan het op elk moment per post vragen op het volgende adres:

 

 

Cookies

Een "cookie" kan de de identificatie van de site-gebruiker mogelijk maken, de personalisatie van zijn site raadpleging en de versnelling van de weergave van de site door het opslaan van een Data-bestand op de computer. De site cookies" voornaamelijk gebruiken voor:

1) Navigatiestatistieken krijgen om de ervaring van de gebruiker te verbeteren, en

2) Toegang toestaan tot een ledenaccount en inhoud die niet toegankelijk is zonder verbinding.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en machtigt de uitgever van de site om deze te gebruiken. De uitgever stemt ermee in de inhoud van deze "cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in het geval van een juridische vordering. De gebruiker kan weigeren "cookies" te registreren zijn browser te configureren om gewaarschuwd te worden voordat de "cookies" worden geaccepteerd. Om dit te doen, zal de gebruiker overgaan tot de instelling van zijn browser.