Laatst bijgewerkt op 1ste september 2018.

De onderhavige algemene voorwaarden worden enerzijds door de Het bedrijf Freewinshopping Vastgesteld Rue Chapelle des Clercs 3, 4000 Luik (België), Ingeschreven in het Belgisch handelsregister onder ondernemingsnummer: 0696.765.351, hierna te noemen "Freewinshopping Of de ' Bedrijf" of aangewezen door de "We"en het beheer van de site Https://www.freewinshopping.com en , aan de andere kant, door iedere natuurlijke persoon die gebruik wil maken van de Freewinshopping of maak een aankoop via de website Https://www.freewinshopping.com Hierna te noemen "De koper” of “De Internet gebruiker” of “De gebruiker"of aangewezen door de"U".

I) Algemene gebruiksvoorwaarden

Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u de Freewinshopping diensten gebruikt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en verkoop. Wij bieden een breed scala van producten en aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van elke leverancier.

Door het aanvaarden van deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u de leeftijd van meerderjarigheid hebt bereikt in uw land, staat of provincie van verblijf, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een persoon van minderjarige leeftijd toe te staan om uw last van het gebruik van deze website.

 

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag ook  niet, in de loop van het gebruik van de dienst, schenden van de wetten van uw jurisdictie. U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

 

Elke inbreuk of overtreding van deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

 

Artikel 1. Algemene informatie en juridische gmededelingen

De site:  

 • Naam: Freewinshopping
 • Volledige URL: https://www.freewinshopping.com
 • ContactAlgemene e-mail:  Info@freewinshopping.com.

Het bedrijf:

 • Wettelijke naam: Freewinshopping (Individual Company)
 • Gevestigd te: straat Chapelle des Clercs 3, 4000 Luik (België)                                            
 • Ondernemingsnummer: 0696.765.351    
 • BTW nummer: BE 0696.765.351

                                                                                 

De Publicatie Manager van de site is Oumar Georges PIROTTE. (Site administrator)

Om hem te contacteren: Info@freewinshopping.com

De webhost: 

 • Naam van het bedrijf: Register (SA)                                                                                    
 • Hoofdkantoor adres: Chaussée de Roodebeek 206, 1200 Brussel (België)                                 
 • BTW-identificatienummer: BE 0890.084.371                                                                      
 • Contact E-mail: info@register.be

 

De status van de site:

De site Https://www.freewinshopping.com heeft de kwaliteit van de host of redacteur van de inhoud (beheerder) gepubliceerd door de gebruikers. Van deze kwaliteit resulteert de afwezigheid of het in werking stellen van de wettelijke verantwoordelijkheid van het Bedrijf als voor de inhoud die rechtstreeks door Internet gebruikers wordt gepubliceerd. De gebruiker kan geen opmerkingen of inhoud plaatsen die zichtbaar is voor andere gebruikers van de site.

 

Hosting beleid met betrekking tot misbruik:

Als een ICANN-geaccrediteerde registrar, nemen we klachten over misbruik zeer serieus. Stuur ons een email naar abuse@register.be als u misbruik wilt melden. Register.be zal de ontvankelijkheid van elke klacht beoordelen en uw aanvraag zo spoedig mogelijk verwerken.

 

Indien de koper contact wil opnemen met Bedrijf Freewinshopping, dit kan via mail naar het volgende adres:

Freewinshopping

 straat Chapelle des Clercs 3

4000 Luik (België)

 

Of via e-mail naar het volgende adres: Info@freewinshopping.com

 

Artikel 2. Doel

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele betrekkingen tussen Freewinshopping en de Koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website Https://www.freewinshopping.com

 

Freewinshopping is een online winkel. Freewinshopping biedt de beste merken voor dames en heren op het gebied van mode, parfums en cosmetica met ook high-tech-en vrije tijdsproducten.  Freewinshopping heeft de originaliteit om zijn klanten te laten profiteren van volledige kortingen door scoregames op een aantal geselecteerde producten naar keuze van de Freewinshopping. Het doel is om een aantrekkelijker versie van online winkels aan te bieden. De winnaar zal worden bepaald door deel te nemen aan een Quick Score spel, en zal degene die de hoogste score heeft.

 

Het gebruik van de diensten en de aankoop van een product via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden en verkoop waarvan de koper erkent dat hij deze heeft gelezen alvorens te bestellen Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site Https://www.freewinshopping.com niet direct gerelateerd aan zijn  professionele activiteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik en aan de andere kant  volledige wettelijke bevoegdheid te hebben,waardoor hij zich  kan binden  aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Het Bedrijf Freewinshopping houdt de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op elk moment te veranderen, om aan nieuwe voorschriften te voldoen of om het gebruik van zijn site te verbeteren. Daarom zullen de toepasselijke voorwaarden zijn die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

 

Artikel 3 Communicatie en toegangsrechten

Wanneer u de site gebruikt Https://www.freewinshopping.com of u ons e-mails, sms of andere berichten van uw vaste of mobiele apparatuur verzendt, communiceert u elektronisch. Voor contractuele doeleinden, aanvaardt u dat alle overeenkomsten, informatie, bekendmakingen en andere die Freewinshopping u elektronisch doorstuurt voldoen aan alle wettelijke verplichtingen van  schriftelijke mededelingen, tenzij een specifieke dwingende wet een andere wijze van communicatie oplegt.

 

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot diensten te weigeren aan iedereen op elk moment, om welke reden dan ook.

 

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, wat impliceert:

(a) Communicatie op verschillende netwerken; en

(b) Wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten.

Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de verzending op de netwerken.

 

U gaat ermee akkoord niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, of exploiteren een deel van de dienst of het gebruik van de dienst, of enige toegang tot de dienst of contact op de website, via welke de dienst wordt geleverd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 

Artikel 4 – Verboden gebruik

Naast de verbodsbepalingen die in de algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het verboden de site of de Inhoud te gebruiken:

(a) Voor illegale doeleinden;

(b) Om derden aanmoedigen om illegale handelingen uit te voeren of deel te nemen;

(c) Voor Schenden van enige internationale, federale, provinciale of staats wetgeving, regelgeving, regel of regelgeving;

(d) Inbreuk maken op of inbreuk op Intellectuele eigendomsrechten;

(e) Om valse of misleidende informatie in te dienen;

(f)  Om virussen of andere soorten kwaadaardige code te verzenden die zullen of kunnen worden gebruikt op een zodanige wijze die de functionaliteit of de werking van de service in gevaar brengt;

(g)  Om Persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of bij te houden

(h)  Voor polluposter, Phishing, kapen van een domein, informatie afpersen, browsen, onderzoeken, of scannen op het web (of een andere bron);

(i)  Voor Obscene of immorele doeleinden; of

(j)  De veiligheidsmaatregelen van diensten van Freewinshopping te verergeren of tr omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van het verboden gebruik.

Aan de andere kant Freewinshopping verkoopt geen producten aan minderjarigen. Als u jonger bent dan 18 jaar, u mag Freewinshoppingalleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

Artikel 4: aansprakelijkheid

Het Bedrijf Freewinshopping in het proces van verkoop op afstand, wordt gehouden slechts door geen verplichting van middelen. Aansprakelijkheid kan niet worden gemaakt voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, service verstoring, of andere onvrijwillige problemen.

 

Artikel 5 – nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie

Freewinshopping is niet verantwoordelijk als de beschikbare informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze siteis alleen vor informatieve doeleinden en mag niet uw enige bron van informatie zijn voor het nemen van beslissingen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud gepresenteerd op deze site, doet u dit op eigen risico en neemt u de volledige verantwoordelijkheid op zich.

 

Freewinshopping behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar is niet verplicht de informatie op de site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om de wijzigingen die op onze site zijn aangebracht, te controleren.

 

Artikel 6: intellectueel eigendom

Alle elementen van de site Https://www.freewinshopping.com (handelsmerk, logo, octrooi, enz.) zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Het bedrijf Freewinshopping. Niemand mag reproduceren, exploiteren of gebruiken, voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, de elementen van de site in de vorm van foto, logo, visueel of tekst.

 

Freewinshopping respecteert het Intellectuele eigendom van anderen. Als u denkt dat een van uw intellectuele eigendomsrechten is gebruikt op een manier die kan leiden tot een angst voor schending van deze rechten, neem dan contact met ons op via de volgende contact e-mail: Info@freewinshopping.com. (attention info en francais minuscule et en nl majuscule

1. Handelsmerken

Afbeeldingen, logo's, paginakoppen, knoppen, scripts en servicenamen die zijn opgenomen in uw site browsen Https://www.freewinshopping.com zijn handelsmerken of visuals die behoren tot het bedrijf " Freewinshopping ». Zij mogen niet worden gebruikt voor producten of diensten die niet tot de Freewinshopping behoren, of op enige manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of denigreren Freewinshopping in diskrediet.

2. Licentie en toegang

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden, zijn voorbehouden en blijven Freewinshopping. Geen service Freewinshopping of een deel daarvan wordt gereproduceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of geëxploiteerd om commerciële redenen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Manager.

U mag een Freewinshopping service niet misbruiken. U moet gebruik maken van de diensten van de site Https://www.freewinshopping.com zoals toegestaan door de wet, en als onderdeel van wat is toegestaan onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: persoonlijke gegevens

Het Bedrijf Freewinshopping verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de koper verstrekte informatie te bewaren, die hij voor het gebruik van bepaalde diensten zou moeten overbrengen. Alle informatie betreffende hem is onderworpen aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978.

 

Deze website en de algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden voldoen aan de Europese verordening d.d. 14 april 2016, Verordening nr.o 2016/679, algemene gegevens beschermingsverordeningen, of RGPD.

 

Als zodanig heeft de gebruiker het recht om de informatie over hem te openen, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan het op elk moment per post vragen op het volgende adres:

 

Freewinshopping

straat Chapelle des Clercs 3

4000 Liège (België)

 

Artikel 8: cookies

Een "cookie" kan de de identificatie van de site-gebruiker mogelijk maken, de personalisatie van zijn site raadpleging en de versnelling van de weergave van de site door het opslaan van een Data-bestand op de computer. De site cookies" voornaamelijk gebruiken voor:

1)  Navigatiestatistieken krijgen om de ervaring van de gebruiker te verbeteren, en

2)  Toegang toestaan tot een ledenaccount en inhoud die niet toegankelijk is zonder verbinding.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en machtigt de uitgever van de site om deze te gebruiken. De uitgever stemt ermee in de inhoud van deze "cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in het geval van een juridische vordering. De gebruiker kan weigeren "cookies" te registreren zijn browser te configureren om gewaarschuwd te worden voordat de "cookies" worden geaccepteerd. Om dit te doen, zal de gebruiker overgaan tot de instelling van zijn browser.

 

Artikel 9: opmerkingen, suggesties en andere voorstellen van gebruikers

Als u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of  als u zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen doorstuurt, online, Per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, "opmerkingen"), verleent u ons het recht, op elk moment, en zonder beperking de opmerkingen die u ons stuurt  te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken en in alle media. We zijn niet verplicht en zouden niet verplicht moeten zijn(1) om devertrouwelijkheid van de Opmerkingen te  handhaven(2) om aan iemand schadevergoeding te betalen voor elke verstrekte opmerking (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn hiertoe niet verplicht, inhoud controleren, wijzigen of verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend geloven of die in strijd zijn met intellectuele eigendomsrechten of deze algemene verkoop-en gebruiksvoorwaarden.

 

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid, of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud bevatten, noch zullen zij enige computervirussen of andere schadelijke software bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn of het nu gaat om de werking van de dienst of een andere bijbehorende website. U geen valse e-mail adres gebruiken, doen alsof je iemand bent die je niet bent, of proberen ons en/of derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u publiceert en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke verplichting af voor opmerkingen die u publiceert of die door derden worden gepubliceerd.

 

Artikel 10: beslechting van geschillen en toepasselijk recht

 

Voor alle procedure, willen we de bemiddeling bevorderen. De gebruiker kan een beroep doen op een bevoegde bemiddelaar of aan de diensten van consumentenverenigingen om te proberen het conflict tussen de gebruiker en Freewinshopping op te lossenen de dialoog te herstellen en een vreedzame grond van begrip te vinden.

 

In geval van geschil tussen partijen of rechtzaken in betaling, zijn de enige bevoegde rechtbanken waarvan onze hoofdkantoor afhankelijk is.De huidige onlinevoorwaarden voor verkoop zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn bevoegd, met uitzondering van bindende bepalingen van openbare orde.

 

II) Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Producten

De voorgestelde producten zijn die vermeld op de website Https://www.freewinshopping.com Bedrijf Freewinshopping, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Het Bedrijf Freewinshopping behoudt zich het recht voor om het assortiment van producten te allen tijde te wijzigen/veranderen. Elk product wordt op de website gepresenteerd alseen beschrijving van zijn belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruik, samenstelling...). De Foto's zijn zo getrouw mogelijk, maar niet in dienst van de verkoper. De verkoop van de producten gepresenteerd op de site Https://www.freewinshopping.com is bedoeld om alle kopers Ingezetenen in landen die de toegang van deze producten tot hun grondgebied volledig toelaten.

 

Artikel 2. Tarieven

Elke dag wordt een aantal producten gekozen (naar goeddunken van Freewinshopping) om de koper toe te laten om deel te nemen aan het Score spel, in aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden. De rest van de producten zal worden onderworpen aan de gewone verkoopvoorwaarden. Aan het einde van de Fast Game, krijgt de winnaar het volledige bedrag van het geselecteerde item terugbetaald, en de anderen zullen de prijs van het item moeten betalen zoals op een klassieke online verkoopsite.

 

De prijzen op de kaarten geproduceerd door de Internetcatalogus zijn prijzen in Euro (€) inclusief alle belastingen (incl. BTW), rekening houdend met de belasting die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan worden doorberekend aan de prijs van de producten. Het BedrijfFreewinshoppingbehoudt zich het recht voor om zijn prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment te wijzigen, echter wel begrepen dat de prijs vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling zal de enige van toepassing zijn op de koper. De vermelde prijzen zijn exclusief de leveringskosten, gefactureerd in aanvulling op de prijs van de gekochte producten op basis van het totale bedrag van de bestelling.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u of enige andere derde partij voor enige verandering in prijs, schorsing of onderbreking van de dienst.

 

De site Https://www.freewinshopping.com werkt ook in Dropshipping, waarvan de BackOffice wordt beheerd door de software Prestoshop. De Dropshipping werkt als volgt:

 1. Klanten kopen bij de online winkel
 2. Wij brengen de bestelling in rekening en nemen onze marge.
 3. Wij zenden onze bestelling via de dropshipping-interface.
 4. De leverancier (dropshipper) bereidt de logistiek van de bestelling voor en beheert de levering.

Zo, elke leverancier of dropshipper past zijn eigen verzendingbeleid te (deadlines, vervoerders, gewichten en tarieven).

 

Artikel 3. Bestelling, betalingsvoorwaarden en beschikbaarheid

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling te verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of van dezelfde klantrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur-en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mail-en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar eigen goeddunken van handelaren, dealers of distributeurs kunnen lijken.

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en accurate order-en account informatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, uw creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Vóór alle bestelling, de koper moet een account aanmaken op de site Https://www.freewinshopping.com. Het onderwerp voor het maken van een account is rechtstreeks toegankelijk via de menubalk aan de zijkant. Bij elk bezoek zal de koper, indien hij wil bestellen of zijn rekening wil raadplegen (orderstatus, profiel...), zich moeten identificeren met behulp van deze informatie.

 

Service na verkoop biedt de klant een opvolging van de percelen. De Provider stuurt als het een trackingcode heeft waarmee klanten het pakket kunnen volgen.

 

In het geval dat de leverancier de klant niet heeft geleverd of het pakket in slechte omstandigheden is aangekomen, restitueren wij de klantrekening en de waarschuwing per e-mail.

 

Levertijden kunnen variëren afhankelijk van de leverancier. Om ervoor te zorgen dat de klant zich terdege bewust is van de deadlines, zal een speciale vermelding worden gegeven op elk productblad met vermelding van de levertijden van de leverancier.

 

Betalingsvoorwaarden

Geen betaling in contanten of cheque moet worden verzonden. Het Bedrijf Freewinshoppingbiedt de koper zijn producten te bestellen en te regelen in verschillende stadia, met 2 betalingsoptie om uit te kiezen:

 

1. Betaling via:

(iDEAL, Bancontact, Mastercard, Visa, Maestro):

 • De koper Selecteert de producten die hij wil bestellen in de "mand", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties...), controleert het afleveradres of vult een nieuwe in.
 • De verzendkosten worden berekend en voorgelegd aan de koper, evenals de naam van de vervoerder.
 • De koper kiest de betaalmethode van zijn keuze.
 • Ten slotte, de laatste stap stelt hem voor om alle informatie te controleren, kennis te nemen en de huidige algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden door het het overeenkomstige vakje aan te kruisen en vervolgens nodigt hem uit om zijn bestelling te valideren door op de knop " Mijn bestelling bevestigen" te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve conclusie van het contract.
 • Validatie ontvangt de koper een aankooporder ter bevestiging van de inschrijving van zijn bestelling.
 • Om zijn betaling af te ronden en de verwerking van zijn bestelling te activeren, moet de koper de prijs van zijn bestelling betalen via het online betalingsplatform dat beschikbaar is voor klanten, in verband met het ’Bedrijf Freewinshopping, waarvan de gegevens aan de koper worden meegedeeld.
 • Na ontvangst van de overdracht wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht.
 • De leverancier zal de producten zo op zijn vroegst verzenden op de eerste werkdag na ontvangst van de cheque die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

 2Veilige betaling door Paypal of creditcard (via PayPal-systeem):

 • De koper Selecteert de producten die hij wil bestellen in de "mand", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties...), controleert het afleveradres of vult een nieuwe in.
 • De verzendkosten worden berekend en voorgelegd aan de koper, evenals de naam van de vervoerder.
 • De koper kiest de betaalmethode van zijn keuze: "betaling door Paypal ".
 • De volgende stap is om alle informatie te controleren, te lezen en de huidige algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden door het het overeenkomstige vakje aan te kruisen en vervolgens nodigt hem uit om zijn bestelling te valideren door op de knop " Mijn bestelling bevestigen" te klikken.
 • Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde PayPal-interface om zijn accountreferenties Paypal of een persoonlijke blauwe kaart veilig te informeren. Als de betaling wordt aanvaard, wordt de bestelling geregistreerd en het contract is definitief gevormd.
 •  Na ontvangst wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. 
 •  De leverancier zal de producten ten vroegste 2 werkdagen na ontvangst van de cheque die overeenkomt met de bestelling verzenden, onder voorbehoud van bepalingen.

 

Betaling per rekening Paypal of met een creditcard is onherroepelijk. In het geval van frauduleus gebruik van deze laatste, kan de koper de annulering van de kaartbetaling eisen rechtstreeks van de Manager van zijn bankinstelling. De verantwoodelijkheid vande houder van een creditcard/ creditcardhouder is niet aansprakelijk indien de betwiste betaling op frauduleuze wijze is bewezen, op afstand, zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om een terugbetaling van de frauduleuze debet en eventuele bankkosten die de transactie kan hebben gegenereerd te verkrijgen, moet de kaarthouder de terugtrekking schriftelijk bij zijn bank betwisten binnen de termijnen die zijn vastgesteld door uw bankinstelling en volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in het contract van uw creditcard. De bedragen zullen uiteindelijk rechtstreeks door de bank vergoed worden. Kosten van restitutie van de bedragen kunnen niet aan de houder worden toegerekend.

 

De bevestiging van een bestelling houdt de aanvaarding in van deze verkoop-en gebruiksvoorwaarden, de erkenning van het hebben van de perfecte kennis ervan en de afstand tot het gebruik van zijn eigen Inkoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen het bewijs van de transactie waard zijn. Indien de koper een e-mail adres heeft en op de hoogte is gesteld van zijn bestelformulier, zal het Bedrijf Freewinshopping hem per e-mail de bevestiging van registratie van zijn bestelling meedelen.

 

Artikel 4: terugkeerbeleid/retourbeleid

Tenzij een van onderstaande uitzonderingen van toepassing is, kunt u bestelling intrekken zonder opgave van reden binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u, of een door u aangewezen derde (anders dan de vervoerder), fysiek de gekochte goederen in bezit nam of vanaf de datum waarop u het contract voor de levering van diensten hebt afgesloten.

Om aan de deadline voor intrekking te respecteren, stuur dan gewoon uw verzoek tot terugtrekking voordat de 14-dagen termijn verstrijkt en stuur uw product terug via onze online Return Center/retoursysteem.

 • De geretourneerde artikelen zijn onder uw verantwoordelijkheid totdat we ze ontvangen.
 • Wij vergoeden de artikelen tegen de prijs waar u ze gekocht hebt 
 • Ons magazijn inspecteert alle retourartikelen en moet daarom hieraan voldoen.

 

Als u een artikel wilt retourneren, volgt u deze procedure:

 • Knip het retourlabel uit op de retourbon die bij uw bestelling hebt ontvangen
 • Geef de reden voor uw terugkeer aan (Formulier?)
 • Plaats uw artikel en de retourbon in het pakket waarin deze is aangekomen. Pak het allemaal zorgvuldig in, zodat het op de terugweg niet wordt beschadigd. Tassen, etiketten, verpakkingen, enz. Mag niet gescheurd of beschadigd zijn en moet bij ons terugkomen.
 • Plak de prepaid retouretiket op de verpakking door de bestaande verzendetiketten te verbergen.
 • U bent klaar om uw pakket terug te keren. Gebruik gewoon dezelfde bezorgdienst als die wordt gebruikt voor de levering.

Zorg ervoor dat u om een kwitantie vraagt als bewijs dat u het pakket hebt teruggestuurd.

 

Zodra onze leverancier uw retourpakket heeft ontvangen, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de terugkeer. Wij verwerken uw teruggave binnen 14 dagen om uw terugbetaling zo spoedig mogelijk te voltooien.

 • Wij zullen u terugbetalen volgens de betalingsmethode die u hebt gebruikt om te bestellen.
 • Als u met creditcard of met PayPal hebt betaald, kan het enkele dagen duren voordat het bedrag van de terugbetaling op uw account wordt weergegeven, en deze tijdslimiet hangt meestal van uw bank af.
 • Als u uw bestelling met een cadeaubon hebt geregeld, sturen wij u een nieuwe geschenkbon van hetzelfde bedrag. 
 • Als u uw aankopen hebt betaald door een cadeaubon te combineren met een andere betaalmethode, dan zullen wij eerst het bedrag terugbetalen dat door deze andere vorm van betaling is betaald. Het eventuele restbedrag wordt terugbetaald in de vorm van een nieuwe cadeaubon.

 

Als u vragen hebt, zie de FAQ-PAGINA, of nou onze klantenservice op de volgende coördinaten

Op het adres: Freewinshopping straat Chapelle des Clercs 3-4000 Luik (België)

Per e-mail naar het volgende adres: Info@freewinshopping.com 

 

Artikel 5: Hoe het werkt

Freewinshopping is een online winkel gekoppeld aan games, biedt u vele merkproducten te "winnen". Het doel is u een leuker en aantrekkelijker uitzicht te bieden dan de traditionele online winkels.

 

Allereerst bieden wij u de beste merken voor dames en heren op het gebied van mode, parfums en cosmetica met ook high-tech- en vrijetijdsproducten te winnen. We maken een erezaak voor de kwaliteit van onze kleding en accessoires voornamelijk afkomstig uit Italië en dat al uw gegevens zeer veilig zijn.

 

 

Het concept:

Je moet in een combinatie van meerdere spelers op een snel spel de beste score behalen om uw aankoop gratis te krijgen. In tegenstelling tot gokken wat u investeert krijgt u omdat het artikel dat u gaat kopen laat u gewoon toe deel te nemen aan een spel om voor de volledige prijs te worden vergoed.

 

Als een eerste stap:

 1. De klant maakt zijn aankoop.

 

In een tweede stap:

 1. Het laden van het spel kan dan beginnen.  
 2. Bij elke nieuwe bevestiging wordt het aantal overgebleven spelers van de combinatie (van de partij) gecommuniceerd (naast het product).                                                                                 
 3. Wanneer de laatste speler bevestigt, zal de kennis van de resultatentabel automatisch worden uitgevoerd.

 

Dus de winnaar zal het bedrag van zijn product dat hij op zijn persoonlijke rekening heeft gekocht, terugkrijgen van zijn laatste transactie.

 

 

Het artikel zal u zo spoedig mogelijk worden geleverd, zelfs als scoregame mislukt.

 

 

Om uw resultaat zo snel mogelijk te kunnen weten, bieden wij u maximaal 5 producten per dag per categorie.

 

U weet van tevoren, in de mate van de beschikking van de voorraad, wanneer uw favoriete producten worden aangeboden en u gratis traint in de games die eraan gekoppeld zijn. Je zult ook de mogelijkheid hebben om je avatar te maken en afhankelijk van het aantal van uw winsten en uw bezuinigingen verkrijgt u door de mate van onze mogelijkheden geschenken of voordelen.

 

Het doel is om een maximum aantal punten verzamelen, om de beste score te behalen, die zal worden bepaald door de deelname aan een scorespel. Dezelfde persoon (De winnaar) zal dan het recht hebben om een volledige terugbetaling van zijn aankoop.

Het spel:  

 

 • Elke klant die gebruik maakt van de diensten van Freewinshopping gaat akkoord met een maximum van twee minuten in de optie gamegeschiedenis om het spel opnieuw te starten in geval van problemen in verband met de verbinding of een ander element, onafhankelijk van de wil van Freewinshopping, zodat alle leden van de spelerscombinatie de resultatentabel snel kunnen weten. Als elk lid van de combinatie moet wachten tot het probleem van een speler is geregeld, kan de gelukkige winnaar in dit geval niet zo snel mogelijk worden gewaarschuwd.
 • Freewinshopping memoreert elk spelgeschiedenis en geeft elk lid van de combinatie een kans om zijn score in de resultatentabel te controleren om zijn plaats te zien waar en of hij de gelukkige winnaars is. Freewinshopping met volledig respect voor zijn gebruikers bij het bepalen van de winnaar verzekert zijn Klanten met een efficiënte automatisering die de echte winnaar aanduidt.
 • De speler aanvaardt dat als hij niet speelt op het moment dat is bepaald voor de lancering van het spel, hij zal geen punt krijgen, maar in ieder geval zijn product.
 • De speler weet op voorhand dat hij een schermomkering moet uitvoeren om de game op volledige scherm op zijn smartphone en zijn tablet te hebben
 • De klant die zichzelf op een combinatiezet wordt gewaarschuwd dat het artikel dat te koop wordt aangeboden kan worden vervangen voor de volgende leden van de combinatie door een ander product van de zelfde prijsklasse en dat het niets voor de klant zal veranderen omdat zijn product gekocht en kan worden vergoed hetzelfde blijft. Freewinshopping maakt gebruik van alle technologische middelen die hem ter beschikking staan, zodat de combinatie in alle situaties kan worden herstart en de winnaar zo snel mogelijk kan bepalen.
 • Als de koper verschillende aankopen in zijn mandje doet, kan hij direct proberen om ze allemaal gratiste krijgen bij de lancering van de spelen. De koper is zich ervan bewust dat als hij meerdere Identieke producten wil, de eenheid gebaseerd zal zijn op het aantal gespeelde spelen. Freewinshopping geeft ook zijn klanten de mogelijkheid om meerdere keren hetzelfde product gratis te krijgen als ze wachten tot de productcombinatie eidigt en een betere kans krijgen om een van zijn identieke producten gratis te krijgen door verschillende aankopen op dezelfde combinatie uit te voeren.
 • De speler heeft rekening gehouden dat als hij meerdere aankopen op hetzelfde moment heeft gedaan, de games met betrekking tot de producten zullen in de volgorde van de mand zijn, en dat zij de en na de ander zullen volgen met slechts het tijdstip van het laden tussen de partijen en een aankondiging van een product van de site. De speler moet de tijd plannen die nodig is om alle games te spelen die niet langer duren dan twee minuten.
 • De koper is zich ervan bewust dat wanneer hij in een combinatie met zijn product komt, deze op de volgende positie van deze combinatie wordt geplaatst. Hij weet ook dat de bepaling van de winnaar zeer snel kan worden gekend, maar waarschijnlijk ook lang zal duren de duur kan precies worden gedefinieerd pas nadat het laatste lid van de combinatie zijn aankoopakte heeft voltooid. De snelheid of de traagheid van een combinatie zal daarom afhangen van zijn inkoopacties. De gebruiker werd op de hoogte gebracht, alvorens het spel te spelen, dat de ontvangst van zijn product, alleen afhangt van de levertijd vermeld op het productblad.
 • In het geval van gelijkspel, dat wil zeggen als een of meer spelers dezelfde score in de eerste rij hebben, de gebruiker is op de hoogte gebracht dat automatisch de bonus of de snelheid van de laatste score die in aanmerking wordt genomen in de duizendste van een seconde er zal zijn om de winnaar te bepalen. In het geval van aanhoudende gelijkheid zal afhangen van de juiste regelgeving voor elk spel.

 

Geen gokken op Freewinshopping

Alle games die tot Freewinshopping behoren zijn ontwikkeld om alle elementen die verwant zijn aan kansspelen te vermijden, de overwinning voor het verkrijgen van de gratis lot hangt alleen af van de prestaties van de gebruikers van het platform. Voor rekeninghouders worden de spellen gratis aangeboden om gebruikers te helpen zich voor te kans worden niet herenigd zodat Freewinshopping is verwant aan een gok site bereiden voordat ze andere kopers van de combinatie confronteren. De inzet, de winst of het verlies en de. Als we de virtuele context van de site en de toepassing ervan verlaten, het ontvouwen van Freewinshopping is als een toernooi van verschillende spelers die willen dat elk team de beste score behaalt met leuke kleine spelletjes die behendigheid voor iedereen vereisen. Voor Freewinshopping is het plezier competitie en geen kans, het is om deze reden dat in het concept gemaakt door Freewinshopping nooit casinospellen zullen worden aangeboden. De belangrijkste motor van Freewinshopping is om de mogelijkheid van gratis kwaliteitsproducten aan te bieden zonder dat de gebruikers het gevoel hebben dat ze hun verliezen door toegang te krijgen tot de games waarin de speler in aankopen investeert, krijgt hij het zelfs als hij verliest. Geen bedrag zal worden ingezet door de leden van een combinatie die zou resulteren in een verlies van geld voor de andere deelnemers. Freewinshopping geeft gewoon de mogelijkheid dat de klant door zijn aankoopacte, een spel kan spelen om te proberen de hoogste score te behalen en het gratis product van zijn combinatie te krijgen.   

 

Artikel 6: stroomgebied

De online verkoop van producten en diensten aangeboden op de website van Freewinshoppingis voorbehouden voor kopers die in België, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg of Nederland wonen en voor leveringen vereist in deze geografische gebieden.   

OF:

De online verkoop van producten en diensten aangeboden op de site van Freewinshoppingis gereserveerd voor kopers over de hele wereld, zonder geografische beperking, naar goeddunken van elke leverancier.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf Freewinshoppingbehoudt het volledige eigendom van de verkochte producten tot de perfecte verzilveren van de prijs, hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

 

Artikel 8: Intrekking

De koper heeft een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en dus om het product terug te sturen naar de verkoper voor ruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten.

 

We zouden graag de redenen weten waarom u niet helemaal tevreden bent met de producten en diensten van Freewinshopping. Aarzel dus niet om ons te laten waten:

Op het adres: Freewinshopping straat Chapelle des Clercs 3-4000 Luik (België)

Per e-mail naar het volgende adres: Info@freewinshopping.com 

 

Artikel 9: Levering

De leveringen worden gedaan op het adres vermeld op de bestelbon, die u eerder hebt ingevuld tijdens de orderbevestiging van het artikel, die alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn.

 

De bestellingen worden gemaakt door de vervoerder naar keuze van het bedrijf dat de producten beheert. Levertijden worden alleen als indicatie gegeven.

 

Levertijden kunnen variëren afhankelijk van de leverancier. Om ervoor te zorgen dat de klant zich terdege bewust is van de deadlines, zal op elk productblad een speciale vermelding worden gegeven met vermelding van de levertijden van de leverancier.

 

Transportrisico’s zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de artikelen de gebouwen van de leverancier (of leveranciers) verlaten. De koper is verplicht om in de aanwezigheid van de postbode of de bezorger, de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij de levering te controleren. In geval van beschadiging tijdens het transport moet er protest worden ingediend bij de vervoerder.

 

 

Artikel 10: Garantie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Als u een consument bent en uw gewone verblijfplaats in een land van de Europese Unie is gevestigd, u hebt rechten die u beschermen volgens de dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgevingis in het land waar u woont.

Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, u kunt een actie ondernemen om uw consumentenrechten te doen gelden in België of in het land van de Europese Unie waar u woont.

 

 

Freewinshopping

straat Chapelle des Clercs 3

4000 Luik (België)